เติมเงินสะสมมิถุนายนนี้ครบ 3000 บาท รับเซ็ตไอเทมไปใช้ฟรีกันได้เลย
โปรโมชั่น : 1 June 2017


 

:

 

 

 

เซ็ตไอเทมประกอบด้วยไอเทมดังนี้

 1.  XCR-L (30วัน)
 2.  AWP (30วัน)
 3.  M468 (30วัน)
 4.  Glock 18 (30วัน)
 5.  Pipe Wrench(30วัน)
 6.  Quick Switch 30% (30วัน)
 7.  Quick Reload 25%(30วัน)
 8.  Defuse Kit 35 % (30วัน)
 9.  Bullet Proof Vest 10%(30วัน)
 10.  XP Booster 50% (30วัน)
 11.  ZP Booster 50% (30วัน)