Zulaเผยโปรโมชั่นแพ็คเกจสุดคุ้มหาซื้อได้ที่งาน #IntelGameTime เท่านั้น
ข่าวสาร : 8 June 2017


 

สถานที่จำหน่าย: บูธ Zula งาน #IntelGameTime@พันทิปประตูน้ำ

วันเวลาที่จำหน่าย: วันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2560