ลุ้นรับฟรี 3 ต่อเมื่อมางาน IntelGameTime10-11 มิถุนาที่บูธ Zula เท่านั้น
ข่าวสาร : 8 June 2017


สถานที่: บูธ Zula งาน #IntelGameTime@พันทิปประตูน้ำ

 

ลงทะเบียน 50 คนแรก วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 รับฟรี!!

หากมาไม่ทัน 50 คนแรกจะได้รับ Chaytac-M200(7 วัน) และ สำรับการ์ดทอง 5 ใบ แทน

 

ลงทะเบียน 50 คนแรก วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 รับฟรี!!

หากมาไม่ทัน 50 คนแรกจะได้รับ MPT 76(7 วัน) และ สำรับการ์ดทอง 5 ใบ แทน

 

 

(กิจกรรม Bingo จะมีในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่บูธ Zula เท่านั้น)

 

 

 

 

 

 

(จับ Lucky Draw ในวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2560 ระหว่างการแข่งขัน Zula 2nd Contender Tournament@พันทิปอารีน่า)