เติม Zula Glod ครบ 3,000 บาท รับไอเทมเซ็ตฟรี
โปรโมชั่น : 30 June 2017


 

:

 

 

 

เซ็ตไอเทมประกอบด้วยไอเทมดังนี้

 

  1.  M468 (60วัน)
  2.  AWP (60วัน)
  3.  Glock 18 (60วัน)
  4.  Mateba (60วัน)
  5.  Quick Switch 30% (60วัน)
  6.  Quick Reload 25%(60วัน)
  7.  Defuse Kit 35 % (60วัน)
  8.  Bullet Proof Vest 10%(30วัน)
  9.  XP Booster 50% (30วัน)
  10.  ZP Booster 50% (30วัน)