เติมเงินสะสมครบ 3,000 บาท ยอดในเดือน สิงหาคม รับฟรี ไอเท็มเซ็ท
โปรโมชั่น : 1 August 2017


 

:

 

 

 

เซ็ตไอเทมประกอบด้วยไอเทมดังนี้

 

  1.  ARX160 (60วัน)
  2.  DSR-1 (60วัน)
  3.  TAR-21 (60วัน)
  4.  Desert Eagle (60วัน)
  5.  Quick Switch 30% (60วัน)
  6.  Quick Reload 25%(60วัน)
  7.  Recoil Reducer 7.5 % (60วัน)
  8.  Bullet Proof Vest 10%(30วัน)
  9.  XP Booster 50% (30วัน)
  10.  ZP Booster 50% (30วัน)