โปรโมชั่น เติมเงิน เดือนสิงหาคม เติมเงินได้GOLD แล้วยัง แถมฟรี ปืนอีกเพียบ
โปรโมชั่น : 1 August 2017