รายละเอียดกิจกรรม

กลับมาอีกครั้ง กับ  Death Mach Top 10 Season II

ขอเชิญเหล่านักแม่นปืน และฆาตกรต่อเนื่องทุกๆท่าน เข้ามาลองกันสักตั้ง โหดจริงแม่นจัง รับไปโชค 3 ชั้น

ชั้นที่หนึ่ง : รางวัลสำหรับผู้ที่มีแต้มสะสมประจำวันสูงสุด 10 อันดับ

ชั้นที่สอง : รางวัลสำหรับผู้ที่มีแต้มสะสมประจำสัปดาห์สูงสุด 3 อันดับ

ชั้นที่สาม: รางวัลจอ Predator Z35bmiphz  สำหรับผู้ชนะในรอบออฟไลน์

 ทีมงานจะเปิดห้องการแข่งขันโหมด Death Match ที่เซิร์ฟเวอร์กิจรรมชื่อ  DeathMatch Top 10 ทุกวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยผู้ที่มียอด Kill สูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละห้องจะได้รับแต้มสะสม ผู้ที่มี  แต้มสะสมประจำวันสูงสุด10อันดับ  จะได้รับไอเทมของรางวัล 

และผู้ที่มี แต้มสะสมประจำสัปดาห์สูงสุด 3 อันดับ ก็จะได้รับรางวัลเช่นกัน

โดยการนับคะแนนจะเป็นดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 1 ในห้อง:  ได้แต้มสะสม 10 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 2 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 9 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 3 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 8 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 4 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 7 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 5 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 6 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 6 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 5 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 7 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 4 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 8 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 3 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 9 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 2 แต้ม
 • ผู้ที่มีจำนวน Kill สูงสุดอันดับที่ 10 ในห้อง  :  ได้แต้มสะสม 1 แต้ม

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไอเทมTournament Ticket (1 วัน)   
โดยจะได้รับฟรี!!เมื่อล็อคอินเข้าเกมในวันที่มีกิจกรรมการแข่งขัน

หากไม่มีจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการทำกิจกรรมได้

 

 

ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ทีมงานจะเปิดห้องแข่งขันทุกวัน ๆ ละ 3 รอบ รวมทั้งหมด 5 สัปดาห์ ดังนี้

 • สัปดาห์ที่ 1 : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  -  วันเสาร์ที่  13พฤษภาคม2560

 • สัปดาห์ที่ 2 : วันอังคารที่ 16พฤษภาคม2560  -  วันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม2560

 • สัปดาห์ที่ 3 : วันอังคารที่ 23พฤษภาคม2560  -  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม2560

 • สัปดาห์ที่ 4 : วันอังคารที่ 30พฤษภาคม2560  -  วันเสาร์ที่ 3มิถุนายน2560

 • สัปดาห์ที่ 5 : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน2560  -  วันเสาร์ที่10 มิถุนายน2560

โดยในทุก ๆ วันทีมงานจะเปิดรอบการแข่งขัน จำนวน 3 รอบตามระยะเวลาดังนี้

 • รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. (จำนวนห้องที่เปิด : สูงสุดไม่เกิน 5 ห้อง ๆ ละ 15 คน)

 • รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.(จำนวนห้องที่เปิด : สูงสุดไม่เกิน 5 ห้อง ๆ ละ 15 คน)

 • รอบที่ 3 เวลา 20.00 น. (จำนวนห้องที่เปิด : สูงสุดไม่เกิน 5 ห้อง ๆ ละ 15 คน)

 • งดการแข่งขันในวันที่ 10 พ.ค.60 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

มี 2 ประเภท

1.ประเภทรายวัน : มี 10 รางวัลสำหรับผู้ที่มีแต้มสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกประจำวัน

 • อันดับ 1  จะได้รับไอเทม M468 [3 Day]

 • อันดับ 2  จะได้รับไอเทม M468[2 Day]

 • อันดับ 3  จะได้รับไอเทม AWP[2 Day]

 • อันดับ 4  จะได้รับไอเทม AWP [1 Day]

 • อันดับ 5  จะได้รับไอเทม FN Fal[1 Day]

 • อันดับ 6  จะได้รับไอเทม Kriss Vector[1 Day]

 • อันดับ 7  จะได้รับไอเทม Glock 18[1 Day]

 • อันดับ 8  จะได้รับไอเทม Desert Eagle[1 Day]

 • อันดับ 9  จะได้รับไอเทม Zigana[1 Day]

 • อันดับ 10  จะได้รับไอเทม ZP Booster 15 %[1 Day]

 

2.ประเภทรายสัปดาห์ : มี 3 รางวัลสำหรับผู้ที่มีแต้มสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  -  วันเสาร์ที่  13 พฤษภาคม 2560

 • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท + FN FAL [30 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท + FN FAL[20 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ FN FAL[15 Day]

 

สัปดาห์ที่ 2 : วันอังคารที่  16 พฤษภาคม 2560  -  วันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม 2560

 • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท + P90 [30 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท + P90[20 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ P90[15 Day]

 

สัปดาห์ที่ 3 : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  -  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

 • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท + AWP [30 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท + AWP[20 Day]

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับAWP[15 Day]

 

สัปดาห์ที่ 4 : วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560  -  วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

 • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท + M6 LWRC [30 Day]

 • รองชนะเลิษอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท + M6 LWRC[20 Day]

 • รองชนะเลิศอับดับ 2 จะได้รับ M6 LWRC[15 Day]

 

สัปดาห์ที่ 5 : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  -  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

 • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท + MPT-76 [30 Day]

 • รองชนะเลิศอับดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท + MPT-76 [20 Day]

 • รองชนะเลิศอับดับ 2 จะได้รับ MPT-76 [15Day]

 

หลังจากจบทั้ง 5 สัปดาห์แล้วจะนำผู้ชนะอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 ของแต่ละสัปดาห์รวมแล้วทั้งหมด 10 คน จะต้องมาแข่งออฟไลน์ที่ บริษัท เชส เกมส์ จำกัด เพื่อหาผู้ชนะรับรางวัลจอ Predator Z35bmiphz  มูลค่ากว่า 34,900 บาท

 

**โดยวันที่ในการจัดแข่งขันรอบออฟไลน์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง**

 

หมายเหตุ

 • ในรอบออฟไลน์นักกีฬาทุกคนจะต้องเดินทางมาแข่งที่ บริษัท เชส เกมส์ จำกัด เท่านั้น

 • ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์จะไม่สามารถลงแข่งกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปได้

 • ขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนของรางวัลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 • งดการแข่งขันในวันที่ 10 พ.ค.60 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา