สรุปผลคะแนน ZULA LEAUGH

อัพเดต 1 กันยายน 2560
ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม
Alexander 15 13 1 1 265 81 184 40
Surreal By Inbox Gview 15 11 3 1 256 86 170 36
NoNameNecessary 15 11 3 1 275 127 148 36
Let's Be [B] 15 10 3 2 257 122 135 33
Surreal.Vendetta 15 10 3 4 230 114 116 33
Inspiration 15 9 2 4 249 141 108 29
TMR TumMaiXso- By MS 15 9 2 4 242 158 84 29
ONEGODLIKE.Fxi 15 7 1 7 219 169 50 22
SafetyFirst 15 5 2 8 179 213 -34 17
Let's Be [A] 15 6 1 8 161 166 -5 16
NERVTEAM 15 4 2 9 188 231 -43 14
MarioTM 15 3 4 8 149 216 -67 13
SWIP Esports 15 2 1 12 119 233 -142 7
Luminescent 15 0 1 14 76 284 -213 1
MeGaHertzClan 15 0 0 15 0 286 -286 0
X-CIT TEAM 15 0 0 15 0 286 -286 0


Day 1 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Surreal By InboxGview 20-2 NERVTEAM
Surreal.Vendetta 20-12 MeGaHertzClan
XCIT-TEAM 20-16 SWIP Esports
Alexander 20-11 SafetyFirst
TMR TumMaiXso- By MS 26-14 Luminescent
NoNameNecessary 20-9 Mario TM
Inspiration 20-10 Let's Be [A]
ONEGODLIKE.Fxi 15-20 Let's Be [B]


Day 2 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง Favela

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NERVTEAM 15-20 MeGaHertzClan
SWIP Esports 10-20 SafetyFirst
Luminescent 11-20 Mario TM
Let's Be [A] 6-20 Let's Be [B]
Surreal By InboxGview เสมอ Surreal.Vendetta
XCIT-TEAM 10-20 Alexander
TMR TumMaiXso- By MS เสมอ NoNameNecessary
Inspiration เสมอ ONEGODLIKE.Fxi


Day 3 : ด่านแรก ห้องโถงแต่งงาน ด่านสอง เมืองเก่า

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
ONEGODLIKE.Fxi 20-12 NERVTEAM
NoNameNecessary 20-3 SWIP Esports
Alexander 20-3 Luminescent
Surreal.Vendetta 20-9 Let's Be [A]
Let's Be [B] เสมอ Surreal By InboxGview
Mario TM 20-7 XCIT-TEAM
SafetyFirst 12-20 TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan 29-36 Inspiration


Day 4 : ด่านแรก Favela ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Alexander 20-8 Surreal.Vendetta
TMR TumMaiXso- By MS 20-3 XCIT-TEAM
Inspiration 8-20 NoNameNecessary
MeGaHertzClan เสมอ ONEGODLIKE.Fxi
SWIP Esports 24-15 NERVTEAM
Luminescent เสมอ SafetyFirst
Surreal By InboxGview 20-3 Let's Be [A]
Let's Be [B] 20-3 Mario TM


Day 5 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง Istanbul Streets

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NoNameNecessary 20-0 XCIT-TEAM
Inspiration 7-20 Alexander
ONEGODLIKE.Fxi 9-20 Surreal.Vendetta
SafetyFirst 20-0 MeGaHertzClan
Luminescent 2-20 Surreal By InboxGview
Mario TM เสมอ NERVTEAM
Let's Be [A] 10-23 TMR TumMaiXso- By MS
Let's Be [B] 20-0 SWIP Esports


Day 6 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง Favela

วันพุทธ ที่ 16 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Inspiration เสมอ Surreal.Vendetta
ONEGODLIKE.Fxi 20-0 XCIT-TEAM
MeGaHertzClan 0-20 NoNameNecessary
NERVTEAM 0-20 Alexander
SWIP Esports 0-20 TMR TumMaiXso- By MS
SafetyFirst 3-20 Surreal By InboxGview
Mario TM เสมอ Let's Be [A]
Let's Be [B] 20-0 Luminescent


Day 7 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันพหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
XCIT-TEAM 0-20 Surreal.Vendetta
Inspiration 20-9 TMR TumMaiXso- By MS
ONEGODLIKE.Fxi 8-20 NoNameNecessary
MeGaHertzClan 0-20 Surreal By InboxGview
SWIP Esports 0-20 Alexander
Let's Be [B] เสมอ NERVTEAM
Let's Be [A] 20-0 Luminescent
Mario TM เสมอ SefetyFirst


Day 8 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Alexander 20-9 Surreal By InboxGview
TMR TumMaiXso- By MS 14-20 Surreal.Vendetta
Let's Be [B] 10-20 NoNameNecessary
Let's Be [A] 20-0 MeGaHertzClan
Mario TM เสมอ SWIP Esports
SafetyFirst 20-0 XCIT-TEAM
NERVTEAM 9-20 Inspiration
Luminescent 0-20 ONEGODLIKE.Fxi


Day 9 : ด่านแรก ห้องโถงแต่งงาน ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
XCIT-TEAM 0-20 Surreal By InboxGview
Luminescent 0-20 Surreal.Vendetta
Let's Be [B] 10-20 Alexander
SWIP Esports 0-20 Inspiration
Let's Be [A] 9-20 ONEGODLIKE.Fxi
SafetyFirst 8-20 NoNameNecessary
NERVTEAM 5-20 TMR TumMaiXso- By MS
Mario TM 20-0 MeGaHertzClan


Day 10 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง Istanbul Streets

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Mario TM 11-20 TMR TumMaiXso- By MS
NoNameNecessary 20-9 Surreal.Vendetta
ONEGODLIKE.Fxi 12-20 Alexander
Let's Be [B] 20-0 XCIT-TEAM
SafetyFirst 5-20 Inspiration
SWIP Esports 0-20 Surreal By InboxGview
Luminescent แพ้บาย MeGaHertzClan
Let's Be [A] 20-10 NERVTEAM


Day 11 : ดดานแรก Favela ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันพุทธ ที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Let's Be [A] 3-20 NoNameNecessary
Let's Be [B] 23-12 TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan แพ้บาย XCIT-TEAM
Mario TM 0-20 Alexander
Inspiration 10-20 Surreal By InboxGview
Luminescent 0-20 NERVTEAM
SWIP Esports 0-20 ONEGODLIKE.Fxi
SafetyFirst 12-20 Surreal.Vendetta


Day 12 : ด่านแรก คุ้มกันรถ (ทะเลสาป) ด่านสอง เมืองเก่า

วันพหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
TMR TumMaiXso- By MS 3-12 Surreal By InboxGview
NoNameNecessary 16-20 Alexander
Inspiration 24-0 XCIT-TEAM
Mario TM 0-24 ONEGODLIKE.Fxi
Let's Be [B] 24-0 MeGaHertzClan
Luminescent 0-24 SWIP Esports
Let's Be [A] 6-13 SafetyFirst
NERVTEAM 0-24 Surreal.Vendetta


Day 13 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NoNameNecessary เสมอ Surreal By InboxGview
ONEGODLIKE.Fxi 5-13 TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan 0-14 Alexander
SWIP Esports 0-14 Surreal.Vendetta
SafetyFirst 13-8 NERVTEAM
Let's Be [B] 13-1 Inspiration
XCIT-TEAM 0-14 Let's Be [A]


Day 14 : ด่านแรก Favela ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
ONEGODLIKE.Fxi 0-14 Surreal By InboxGview
MeGaHertzClan 0-14 TMR TumMaiXso- By MS
Luminescent แพ้บาย XCIT-TEAM
Mario TM 0-14 Surreal.Vendetta
Let's Be [A] 14-0 SWIP Esports
Let's Be [B] 13-2 SafetyFirst
NoNameNecessary เสมอ NERVTEAM


Day 15 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม เวลา 19.00 น..
Surreal By InboxGview 14-0 Mario TM
XCIT-TEAM 0-14 NERVTEAM
Alexander เสมอ TMR TumMaiXso- By MS
ONEGODLIKE.Fxi แพ้บาย SafetyFirst
MeGaHertzClan แพ้บาย SWIP Esports
Luminescent 0-14 Inspiration


Day 16 : ด่านแรก คุ้มกันรถ (ทะเลสาป) ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันพุทธ ที่ 30 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Luminescent 0-14 NoNameNecessary
Let's Be [A] 14-0 Alexander
Surreal.Vendetta เสมอ Let's Be [B]
Inspiration 12-5 Mario TM